Voir Les Détails sur eBay

Dafurag Max Furaginum furagina 15 tabs tabletki Urinary Tract Infections 100mg

EUR 8,06 Achat immédiat Sold, EUR 3,32 Livraison

Vendeur: ukmedmargaret (330) 100%, Lieu où se trouve: CREWE, Lieu de livraison: Worldwide, Numéro de l'objet: 182689123939 Dafurag Max The drug OTC- drug without prescription Dafurag max is the antibacterial agent containing the active substance - furazydynę, also called furaginą, a derivative of the nitrofuran. Furagina inhibits the growth of bacteria that cause urinary tract infections. Dafurag max contains the maximum dose furazydyny, up to 100 mg per tablet. 1 tablet contains 100 mg furazydyny (Furazidinum). Infection of the lower respiratory tract. - Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 or nitrofuran derivatives. - In the first trimester of pregnancy. - In the full-term pregnancy (38 weeks) and labor, due to the risk of hemolytic anemia in the infant. - In children and adolescents under 15 years of age. - Renal insufficiency (creatinine clearance below 60 ml / min or elevated serum creatinine concentration). - Recognized polyneuropathy, eg. Diabetic. - Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. box contains - 15 tablets Expiry date: 03 / 2019 Dafurag Max Lek OTC- lek wydawany bez przepisu lekarza Dafurag max jest lekiem przeciwbakteryjnym, zawierającym substancję czynną – furazydynę, zwaną także furaginą, która jest pochodną nitrofuranu. Furagina hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych. Dafurag max zawiera maksymalną dawkę furazydyny, aż 100 mg w jednej tabletce. 1 tabletka zawiera 100 mg furazydyny (Furazidinum). Zakażenie dolnych dróg moczowych. - Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na pochodne nitrofuranu. - W I trymestrze ciąży. - W okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. - U dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia. - Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy). - Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa. - Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. opakowanie zawiera - 15 tabletek Data ważności: 03 / 2019 Too Keep Low Cost Postage Item can come with Flatten Box Zeby Utrzymac Niska cene wysylki. Produkt moze byc wyslany ze zlozonym na plasko opakowaniem. Condition: New

PicClick Insights PicClick Exclusif
  •  Popularité - Très grande quantité vendu, 12 Vendu, 8 Disponibles. 0 vues, 0 views per day, 326 days on eBay.
  •  Prix -
  •  Vendeur - Plus de 330 articles vendu. 0% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes.
Articles similaires Items