Voir Les Détails sur eBay

Akustone Ear Spray Spray Do Uszu

EUR 7,56 Achat immédiat Unsold, EUR 11,94 Livraison, 30-Day Retours

Vendeur: tymada (3.001) 100%, Lieu où se trouve: Shepperton, Lieu de livraison: GB et de nombreux autres pays, Numéro de l'objet: 132637344622 AKUSTONE EAR SPRAY AkusTone is intended for ear hygiene. It helps remove and prevent earwax plugs. AkusTone contains three natural oils:jojoba oilalmond oilolive oil AkusTone dissolves excess earwax, prevents earwax plugs, helps maintain normal ear hygiene in case of overproduction of earwax in children or persons using hearing aids or earphones. It also prevents water from getting into the ear duct while bathing or doing water sports, in persons prone to recurring outer ear infections. Contraindications:Do not use the product after the expiry date.Do not use in case of hypersensitivity to any of the product components.Do not use in the case of ear infection, perforation of the eardrum or when there is a foreign body in the ear.Do not use for eyes, nose or mouth. How to use: Adults: 1-2 sprays for the external auditory canal. Dissolving of wax plugs: use 3-5 times a day until the wax is dissolved.Preventive action and proper ear hygiene: apply 1-2 times a week to prevent the formation of wax plugs, used immediately before bathing to counteract the retention of water in the ear. Does not contain water or preservatives. Intended for adults and children over 3 years of age. Weight: 15 ml ( 300 doses) AKUSTONE SPRAY DO USZU AkusTone to wyrób medyczny przeznaczony do higieny uszu, który pomaga usuwać korki woskowinowe oraz przeciwdziałać ich powstawaniu. Zawiera m.in. aż 3 naturalne oleje:jojobamigdałowyoliwę z oliwekAkusTone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych, umożliwia zachowanie właściwej higieny uszu w przypadku nadmiernej produkcji woskowiny u dzieci lub osób noszących aparaty słuchowe lub słuchawki, a także przeciwdziała zaleganiu wody w przewodzie słuchowym w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych, u osób z tendencją do nawracających infekcji ucha zewnętrznego. Przeciwwskazania: Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.Nie stosować w przypadku chorób narządu słuchu, perforacji błony bębenkowej lub gdy w uchu znajduje się ciało obce.Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej. Stosowanie:Dorośli: 1-2 rozpylenia do przewodu słuchowego zewnętrznegoRozpuszczanie korków woskowinowych: stosować 3-5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia zalegającej woskowiny.Działanie profilaktyczne oraz odpowiednia higiena uszu:stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania tworzeniu się korków woskowinowych,stosować bezpośrednio przed kąpielą w celu przeciwdziałania zaleganiu wody w uchu. Pojemność: 15 ml (300 dawek) Condition: New, Brand: AKUSTONE

PicClick Insights PicClick Exclusif
  •  Popularité - 65 vues, 0.5 views per day, 122 days on eBay. Nombre élevé sur vues. 0 Vendu, 8 Disponibles.
  •  Prix -
  •  Vendeur - 3.001+ articles vendu. 0% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes.
Articles similaires Items